Top Double

označenie údajovej tabuľky v tabuľke zmien ceny, keď dvakrát vyvrcholilo v krátkom čase a potom sa vrátilo na nižšiu úroveň.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.