TRANSLATION

(tranža) ( Franz. help) Časť alebo čiastočná platba z veľkej sumy peňazí do Medzinárodného menového fondu prvý 25% z výšky úveru. s názvom backup (prvý - zlato). priekopy (rezervnej zlaté tranža) v prípade tranže financovania (finančné tranže) nová spoločnosť na vopred dohodnutých podmienok dôsledne dostal sumu peňazí a ponuku peňazí je často poháňaný pokrok spoločnosti a jej schopnosť dosiahnuť set v obchodnom pláne ( podnikateľský plán)

Business, vysvetľujúci slovník - M .: "INFRA -M "Vydavateľ" Celý svet "Graham Betts Barry Brayndli, S. Williams, atď. Celkovo Edition: d e n Osadchaya IM 1998.

...... <- 1 ->