TRINITROFENOL

TRINITROFENOL

- kyselina pikrová. Pozri tiež Melinit .

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.