Pomer obratu bežných účtov

koeficient, ktorý charakterizuje čas strávený pracovným kapitálom spoločnosti. Vypočítané ako pomer počtu revolúcií viazaných pracovným kapitálom v priebehu určitého časového obdobia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.