TIDORTSY

ľudí žije na ostrovoch Tidore, Mare a niektorých obcí Halmahera vrátane 45 t h ..... . (1965) jazyk T týka severohalmaherskoy základné jazykové triedy skupiny T. - .. presúva pestovanie (kukurica, okopanín, kultivovaný ako klinčekov a muškátu stromov, atď), a rybárskeho T. -. dobrej navigačné systémy a ako kováči a kupujúci navštevujú ostrovy východnej Indonézie. V sociálnych vzťahoch T. napriek vývoju kapitalistických komoditno-peňažných vzťahov Nij, zachovalo mnoho prvkov feudálnych a komunitných kmeňové vzťahy Podľa T. náboženstvo - moslimov, ale udržal prvky starých presvedčení a odkazy .. Národy juhovýchodnej Ázii, M., 1966.

Sovietska encyklopédia dejín -.... Moskva: sovietskej encyklopédie, ed EM Žukov, 1973-1982

-