Nerozpoznateľnosť

nerozpoznateľnosť
UNABLE, -th, -th; -aem. Tak odlišné, že je ťažké vedieť. Mesto sa stalo nepoznateľným.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.