Príspevok Imaginary

Angličtina. vklad v escrow druh poskytovania úverov jednotlivcom a malým podnikom. Vyhotovuje banka záznamom o úvere na bežnom účte klienta bez skutočného vkladu finančných prostriedkov. Klient môže písať šeky, prijímať hotovosť v rámci sumy údajne pripísanej na bežný účet.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.