Hodnota Priemer

kvantitatívna charakteristika znaku v štatistickom agregáte. B. s. určuje hodnotu atribútu, ktorá sa vzťahuje na jednotku agregátu a odoberá od jednotlivých charakteristík jednotlivých jednotiek. Priemerná hodnota sa vypočítava na jednotku štatistického agregátu ako pomer objemu javu (celková veľkosť znaku) a objem agregátu (celkový počet jednotiek). Hlavné typy priemerov: priemerná aritmetika, priemerná harmonická, priemerná geometrická, priemerná štvorcová, priemerná exponenciálna.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.