Limit hodnoty

hraničná hodnota ekonomického indikátora.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.