Aktuálne hodnoty

veľkosť ekonomických ukazovateľov, ktoré v skutočnosti určujú ekonomické procesy.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.