Hodnoty Víkend

výsledky prevádzky systému podľa teórie riadenia.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.