Vendorlis

angličtina. Predajca prenajímateľa
je druh medzinárodnej lízingovej zmluvy, v ktorej zámorské pobočky lízingovej spoločnosti prenajímajú alebo predávajú v splátkach zariadenia zakúpené od materskej spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.