Venture

Eng. venture company
malý podnik, ktorý sa zaoberá rozvojovými projektmi alebo inými vedeckofiniovými dielami, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú rizikové projekty. V. je vonkajšia a vnútorná. Externé V. sú organizované autormi myšlienky a venture podnikateľ. Externé V. sa zaoberá získavaním finančných prostriedkov na realizáciu rizikových projektov prostredníctvom penzijných fondov, fondov poisťovní, akumulácie obyvateľstva, štátnych fondov a iných investorov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.