Spoločnosti rizikového kapitálu

See. Podnikový podnik

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.