Venture Operations

See. Podnikové operácie

Slovník obchodných termínov. Akademik. pv. 2001.