Verdikt

rozhodnutie poroty o vinu alebo nevinnosti odporcu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.