Verri (Verri), Pietro (1728-1797)

taliansky ekonóm. Teoreticky Verri kombinuje prvky náuke merkantilistů a physiocrats, keď kritizoval niektoré učenia ustanovenie Physiocrats. Hlavná práca úvah o politickom hospodárstve

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.