Verzia

predpoklad vyšetrovacích orgánov alebo súdu o existencii alebo neprítomnosti skutočností, ktoré sú dôležité pre správne riešenie prípadu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.