Vertikálna fixná cena

See. Stanovenie ceny vertikálne

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.