Veselovský Konstantin Stepanov (1819-1901)

Ruský ekonóm a štatistik. V článku "Ceny za chlieb v Rusku

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.