Veshnyakov Vladimir Ivanovič (1830-1906)

. Inicioval súčasnú poľnohospodársku štatistiku v celoštátnom meradle (informácie o výnosoch a cenách pochádzali zo siete dobrovoľných korešpondentov). Pod vedením Veshnyakova bol vyvinutý program na vykonávanie priemyselných sčítaní (1872). Týkal sa tiež ekonomickej štatistiky a obchodnej štatistiky. Veshnyakov autor diel: lРусская priemysel a jeho potreby

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.