Veterány z práce

osoby udelené s poriadkov a medailí, alebo udeľovanie čestných titulov ZSSR a Ruskej federácie, či zadávané rezortné značiek rozdiely v práci a má seniority oprávňujúcich k starobného dôchodku alebo rokov (čl. 7 spolkového zákona z 12. Január 1995. O veteránoch.) Názov Vet úrazy pridelené výkonné orgány Ruskej federácie. doklad oprávňujúci právo prenosu požívať výhody stanovené pre veteránov sú identity veterán práce a dôchodkového certifikátu. Pred vydaním licencie potrebné oprávnenia odborovej veterán sú udeľované na základe dôchodkového certifikátu so značkou veterán práce a identity dokumentu.

Slovník obchodných podmienok, akademik, 2001.