Veterány z vojenskej služby

vojenských ZSSR ozbrojených síl, ozbrojené sily, ozbrojené sily Spojených štátov - spoločenstvo nezávislých štátov, vytvorené v súlade s Chartou SNS vojenskej pohraničnej vojska a železničného vojska, vládne komunikačné vojsk, vojakov bãanská obrany, vojenské ministerstiev a oddelení, v ktorom je vojenská služba zriadené v súlade s právnymi predpismi ZSSR a právnymi predpismi Ruskej federácie, udeľuje príkazy či medaily ani priznávať tituly ZSSR alebo Ruskej federácie, ani poskytované rezortné známky rozdielu a má nárok na výsluhový príspevok, vrátane tých, ktoré sa prevádza do rezervy (odchod do dôchodku) a stali sa zdravotným postihnutím v dôsledku poranenia, otras mozgu, zranenia alebo choroby dostal v súvislosti s výkonom vojenských povinností. U týchto kategórií osôb uvedených titul veterán vojenskej služby (čl. 5 spolkového zákona z 12. januára 1995 o veteránov). Postup a podmienky na udelenie hodnosti veterána vojenskej služby Vyhláška prezidenta Ruskej federácie z 19. mája 1995 № 501.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.