Veterinárne osvedčenie

See. Veterinárne osvedčenie

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.