Veto

zákaz akéhokoľvek konania organizáciou alebo osobou, ktorá má právo tak urobiť.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.