Veto Absolute

veta, čo znamená úplný a úplný zákaz akéhokoľvek konania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.