Replevin

Žaloba majiteľa, majiteľa požiadavky na nehnuteľnosť z nelegálneho vlastníctva.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.