Vesting

Ing. nadobúdať právo na pracovníkov, ktorí dlhodobo pracovali v spoločnosti, získať dávky z fondov vytvorených príspevkami zamestnávateľom.
Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.