Pranie

pranie
WASH, umývanie, umývanie; mShyty; Nesov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.