VODA 1

PRESTANIE 1
PRANIE 1, -Ya, -Aye; škvrnitý; Nesov.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.