WATER BALANCE

pomer na ľubovoľne dlhú dobu (rok, mesiac), a príchod prietoku vody do povodia jazera, planéta ako celok alebo iný predmet študovaný

Business Glosár. Akademik. pv. 2001.