Waterline

línia pozdĺž lode, ktorá určuje maximálny ponor plavidla s plným zaťažením.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.