Národné bohatstvo

Najdôležitejšou charakteristikou ekonomického potenciálu štátu - súbor hmotných statkov vytvorených generácií práce, ktoré má spoločnosť. V B.N. zahŕňa hmotné statky, ktoré sú vložené do práce obyvateľov krajiny, vrátane priemyselných a neproduktívnych aktív, nahromadeného majetku obyvateľstva, ako aj prírodných zdrojov štátu. Objem B.N. možno tiež určiť z hľadiska hodnoty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.