Hmotnosť

množstvo tovaru dodaného alebo ponúknutého na dodanie. Rozlišujte aj hmotnosť zásielky špecifikovanú v prepravných dokladoch a vyloženú hmotnosť uvedenú v osvedčení o overení hmotnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.