Tara's Weight Basic

Obalová hmotnosť jedného balenia alebo jedného nákladového miesta, ktorá sa použila na výpočet hmotnosti obalu celej šarže.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.