Hmotnosť Tary podľa Tarify tarify

hmotnosť obalu podľa tabuľky tarových hmotností pre rôzne tovary v súlade s colnými predpismi.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.