Tara váha Právne

Hmotnosť obalu špecifikovaná v sprievodných dokladoch.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.