Hmotnosť zodpovednosti odosielateľa

Ing. povedal hmotnosti
klauzuly v konosamentu majiteľa plavidla, v situáciách, kedy nie je možné zistiť hmotnosť nákladu na lodi, alebo ak je vlastník plavidla pochybnosti o správnosti hmotnosti prijatého tovaru.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.