Hmotnosť odoslaná

Hmotnosť tovaru stanovená pri preprave a špecifikovaná v sprievodnej dokumentácii.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.