Weist-Index

parameter ekonomickej efektívnosti systému, jeho užitočnosť a environmentálna bezpečnosť, vrátane tých, ktoré sa používajú pri výrobe zdrojov. V. a. je pomer hmotnosti domáceho odpadu k súčtu všetkého odpadu za jednotku času, často za rok.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.