Predajca

právnická osoba alebo fyzická osoba, nositeľ ochrannej známky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.