Kňaz

poľský katolícky kňaz z Poľska ksiądz ( "Priest"). Poľské slovo (porov Knez Českej a slovenskom kňaz -., Priest ') nemeckého pôvodu, podobný ruským princom a siaha až do západoslovanských predstáv o jednote duchovnej a svetskej moci. Princ je označený v modernom poľskom slove książę, pôvodne "synovi princa", "princa". V ruštine, slovo "kňaz" a "cirkev" sa odporúča, ak sú použité iba v súvislosti s poľskými kňazmi a chrámov, rovnako ako katolícka cirkev je na celom svete, a nie poľský štátny príslušník. Metropolitný tajomník Tadeusz Kondrusiewicz, ktorý viedol arcidiecézu Božej matky s centrom v Moskve, a oficiálne katolícke orgány plne podporujú toto odporúčanie.

Katolícka encyklopédia. EdwART. 2011.